Feragatname

Bu internet sitesi, burada sağladığınız kişisel bilgileri sorunuzu yanıtlamak veya talebinizi yerine getirmek için toplar, kullanır ve  ASSA ABLOY Opening Solutions Türkiye'ye iletir. Kişisel bilgilerinizi kendi isteğinizle paylaşırsınız. Kişisel veri işleme ile ilgili ayrıntıları kontrol etmek için gizlilik merkezimizi ziyaret edebilirsiniz.